YEMEKHANE & YEMEKLER

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır) belgesine sahip okul yemekhanemizde yemeklerimiz diyetisyen kontrolünde hazırlanmaktadır. Okulumuz web sayfasında ilkokul ve anasınıfı mönülerini siz sayın velilerimiz ile paylaşacağız.

Yemekhane Yemekhane Yemekhane Yemekhane Yemekhane Yemekhane Yemekhane Yemekhane Yemekhane Yemekhane Yemekhane Yemekhane
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için
KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.