Okul Öncesi

                                                              OKUL ÖNCESİ YAŞAM

Eğitimin amacı;

Çocuğun duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimini sağlamak, ileride uyumlu bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan temelleri, sağlıklı bir şekilde oluşturmaktır. Böylece çocuğun bir yandan doğuştan getirdiği yetenek ve özellikleri geliştirerek kendini tanıması bir yandan da topluma verimli ve üretken bir şekilde katılmayı öğrenmesi hedeflenmektedir.

                Geleceğin büyükleri olan öğrencilerimizi yarınlara hazırlarken amacımız onların yeteneklerini  ortaya çıkarmak çocuğun benlik kavramını geliştirmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığını kazanmasına ve öz denetimini sağlamasına olanak tanımak; onlara olumlu alışkanlık ve davranış kazandırmak her fırsattan yararlanarak çocukların milli manevi, ahlaki kültürel ve insani değerlere bağlılığının  gelişmesine yardımcı olmak; tüm öğrencilerimizi sorumluluk sahibi, özgüvenli, dürüst, soran , araştıran yaratıcı, öğrenmeyi ve başarıyı hedefleyen bireyler olarak yetiştirmektir.

                Okul öncesi eğitim –öğretim çalışmaları tam günlük bir eğitim programıyla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz ;

 • Türkçe Dil Etkinlikleri
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
 • Montessori Matematik  Etkinlikleri
 • Montessori
 • Yaşam Becerileri Etkinlikleri
 • Doğa Etkinlikleri
 • Sanat Etkinlikleri
 • Oyun ve Hareket Etkinlikleri
 • Jimnastik
 • İngilizce
 • Görsel Sanatlar
 • Müzik
 • Beden Eğitimi
 • Bilişim Teknolojileri
 • Halk Dansları
 • Bale 
 • Modern Dans
 • Satranç
 • Akıl Oyunları

 … gibi alanlarında da yeteneklerini geliştirmektedir. Tüm bu etkinlikler branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

-Sınıflarımızda-

 • Sözel-Dilsel Zeka
 • Mantıksal-Matematiksel Zeka
 • Görsel – Mekansel Zeka
 • Bedensel – Kinestetik Zeka
 • Müziksel –Ritmik  Zeka
 • Kişisel – İçsel  Zeka
 • Kişiler arası – Sosyal Zeka
 • Doğa – Varoluşçu  Zeka ,

 gibi  zeka eğitim alanlarını kullanmaktaki amacımız; öğrenciler in bu alandaki yeteneklerini en üst noktaya çıkarmak,  bu alandaki ilgi ve eğitimlerini bir araç olarak kullanmak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmek, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını artırmaktır. Okul öncesi eğitim amaçlı düzenli ve sistemli bir eğitimdir. Öğretmenlerimiz planlayan, öğreten ve çocuğun gelişimini değerlendiren birer rehber olarak  çocukların daha çok kendi kendilerine öğrenmelerine yardımcı olurlar. Planlarını çocuğun gereksinimlerine dayandırır, onların bireysel  özelliklerine uygun yöntemler kullanarak öğrenmeye olanak  ve kaynak sağlarlar.

                Özel  Çankaya Koleji ve Anaokulunda her çocuk farklı ve özeldir. Okul öncesi  sınıflarımızda  sıcak ve sevecen yapımızla  demokratik anlayışımızla öğrencilerimize temel bilgi, beceri  ve alışkanlıklar kazandırmakta , ilgi ve yetenekleri yönünde  yetiştirerek hayata hazırlamaktadır.

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için
KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.