İlkokul

İlkokul Eğitim Programımızın temelinde uygulama ve yaşayarak öğrenme, Milli Eğitim Müfredatının uluslararası programlarının felsefesi ile yapılandırılmakta ve müfredat; öğrencilere bilgiyi sorgulama, evrensel bakış açısına ve değerlere sahip birey olma özelliği kazandıracak şekilde verilir.

Uygulanan programlarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, öğrenen merkezli çalışmalar tasarlanır, programlar sınıflarda eğitim teknolojisi kullanımı ile zenginleştirilir, öğrencilerde temel becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Okulumuzda farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu ve alanlar arası bağlantılar kurularak öğrenmenin gerçekleştirildiği bir sınıf ortamı oluşturulur.

Yaşayarak öğrenme, paylaşma ve üretme alanları olan sınıflarda; matematik, dil ve okuma köşeleri bulunur.

 

İLKOKULDA EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALARI

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Okulumuzdaki yoğun ingilizce programı; eğitim programımızda belirlenen ders saatlerinin yanı sıra ana dili ingilizce olan Native Speaker öğretmenimizin girdiği speaking dersleriyle pekiştirilmektedir. Çocuklarımızın yabancı dili sadece bir ders olarak değil, bir iletişim aracı olarak da benimsemeleri eğitim felsefemizin gereğidir. Öğrencilerin erken yaşlarda İngilizce dil becerilerini doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu program ile öğrencilerde dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel kazanımlar elde edilmektedir. Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir. Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim kurmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır, öğrenci sunumları, yarışmalar, uluslararası proje katılımları ile hayatın içine aktarılır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgisayar eğitimi öğrencilerin, derslerle bağlantılı olarak internet aracılığı ile proje çalışmaları yapmaları ve bilişim teknolojilerini kullanarak edindikleri bilgileri geliştirmeleri amacıyla uygulanır.

SOSYAL & KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Belli ilkeleri, plan ve programları, koşulları, süreleri olan ve ders programları dışında, öğrencilerin özgürce seçtikleri bir alanda, ilgili öğretmen rehberliğinde yaptıkları çalışmalardır. Okullarımızda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda, öğrencilerimizin bireysel gelişimi için önemli olan kulüpler bulunur ve bu kulüpler katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlı çeşitli etkinlikler düzenler. Kulüplerimizden bazıları şunlardır; Basketbol, Voleybol, El sanatları, Piyano, Gitar, Satranç, Drama, akıl oyunları, jimnastik ve diğerleri… Ünitelere bağlı şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlenir,’Sağlıklı Yaşam ve Çevre ‘ temasına bağlı olarak okul içinde ve dışında topluma hizmet anlayışı içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası bayram kutlamaları düzenlenir.

REHBERLİK & PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Okulumuzda öğrencilerimizin eğitim ortamından en iyi şekilde yararlanabilmesi, kendilerini tanıması, geliştirmesi, karar vermesi, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak sağlıklı gelişim gösterebilmesi amacıyla, veli, öğretmen ve öğrenci birlikte çalışır. Sosyal, kişisel, önleyici ve geliştirici rehberlik çalışmaları sistemli olarak yürütülür. Öğrenciler, her eğitim öğretim yılı başında sınıflar düzeyinde, Okul Temel Anlaşmalarını öğretmenlerinin rehberliğinde kendileri belirler ve uyulması konusunda ortamı paylaşanlar ile yürütürler. Bu amaçla öğrencilerde içselleşmiş sorumluluk duygusu geliştirilir, iç denetim sağlanır.

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

Okulumuzda ölçme ve değerlendirme, öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olup öğrencilerde ulaşılması hedeflenen bilgi, beceri ve davranışların gelişiminin süreç içinde izlenmesi ve bu gelişimin sonuçlarının çeşitli araçlar ve yöntemlerle ölçülmesi hedeflenir. Bu amaçla okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerine; öz değerlendirme formu, çeşitli öğrenme ve beceri geliştirmeyi hedefleyen özgün çalışmalar, sınavlar, görsel araçlar ve portfolyoları örnek verebiliriz.

SINIF MEVCUTLARI

Sınıflarımızda maksimum 18 öğrenci bulunur.

VELİ ÖĞRETMEN PAYLAŞIM GÜNLERİ

Öğretmenlerimizin haftada bir saati, randevulu görüşmeye gelen velilerimize ayrılmıştır. Bu görüşmelerle öğrenci gelişiminin düzenli ve sürekli takip edilmesi hedeflenir. Bireysel görüşmeler, gurup etkinlikleri ve sınıf içi çalışmalar seviyelere göre planlanarak yürütülür.

VELİ ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ

Veliler, eğitim öğretim sürecinin vazgeçilmez bir öğesidir. Okul ve ailenin ortak dil kullanmaları, ortak tutum içinde olmaları eğitimin verimini arttırır. Bu amaçla velilerimizin okulda yapılan etkinlikleri, gezileri ve duyuruları takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan bültenler ve duyurular e-posta aracılığı ile her hafta Cuma günü kendilerine ulaştırılır. Bu bilgilendirmelerin takip edilmesi, iletişimimizi sağlıklı yürütebilmemiz açısından önemlidir. Öğretmenler ile gün içinde iletişim kurmak isteyen velilerimiz okul yönetimine not bırakabilirler. Ayrıca günlük bilgilendirmelerde 1 ve 2.sınıflarda ‘iletişim Defteri’ aracılığı ile yürütülür. Bu sistem ile çocuğunuzu ilgilendiren önemli bilgiler okuldan eve ulaşacaktır.

OKUL SAATLERİ

İlkokulda eğitim öğretim, 08.30-16.30 saatleri arasında yürütülmektedir. Sabah beslenme, öğle yemeği ve ikindi ara öğün saatleri zaman çizelgesinde belirtilir. Etüt derslerimiz ise 16:30-18:00 saatleri arasındadır.

ETÜT ÇALIŞMALARI

Uygulanan haftalık ders saatlerinin dışında okul sonrası etüt çalışmaları ihtiyaçlara göre planlanır ve öğrencinin katılımı sağlanır.

OKUL KIYAFETİ

Öğrencilerimizin okul kıyafetlerini, her sene başında okulumuz bünyesinde açılan kıyafet satış bürosundan temin edebilirsiniz.

KAYIT KABUL

İlkokul 1, 2 ve 3 sınıflarına başvuruda bulunan öğrenci adayları için aday velilerimiz başvuru formu doldurur. İletişim bilgileri doğrultusunda velilere randevu verilir. Öğrencilerin yaş dönemi özelliklerine göre değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme öğrencinin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim alanlarını kapsar. Öğretmenlerimizin öğrenciyi tanıma programından sonra veliye konu ile ilgili bilgilendirme yapılır. Öğrencinin kayıt işlemleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için
KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.