Özel Çankaya Koleji güçlü eğitim kadrosu, butik okul konsepti, V.I.P sınıfları, bilişim teknolojilerine yönelik kaynaklarıyla modern eğitim uygulaması, sunduğu yabancı dil eğitimiyle öğrencilerinin kendilerini en az bir yabancı dilde anadilleri kadar iyi ifade edebilmesi, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan ve Türkiye’nin geleceğinde etkin rol oynayan bireyler yetiştirme amacıyla ön plana çıkmış Ankara Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren anaokulu ve ilkokul konseptli bir kurumdur.


Özel Çankaya Koleji’nin eğitim ve öğretim sürecinin odak noktasında öğrencilerimiz bulunmaktadır. Her öğrencinin tek, benzersiz ve bir değer olduğuna inanan kurumumuz her öğrencisine ayrı önem vermektedir. Okulumuz, toplumsal ve evrensel konulara duyarlı, kendisiyle barışık, kendini etkili şekilde ifade edebilen yeni nesiller yetiştirme amacındadır. Öğrencilerinin sosyal bilimsel ve yaratıcı yönlerini geliştirerek onları dünya vatandaşı olarak yetiştirip, değişen dünyada başarılarını daimi kılmaya yönelik eğitim politikası izlemektedir.

 

 
Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için
KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.