Satranç Derslerimiz

Kurumumuzda çocuklarımızın kendilerini geliştirebilmeleri, zihinsel anlamda gelişmeleri için satranç derslerimiz bulunmaktadır. Satranç derslerimiz ilgili bölüm öğretmeni tarafından satranç sınıfında verilmektedir.

 
 
 
 
 
 
 

 

Bilgisayar Eğitimi

Kurumumuzda çocuklarımızın güncel teknolojinin nimetlerinden fayalanmaları ve eğitim hayatlarına katkı sağlayabilmeleri için bilgisayar laboratuvalarımızda bilgisayar eğitimi verilemtkedir.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drama Dersleri

Drama: Bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Kurumumuzda drama öğretmenleri tarafından çocuklarımıza dramadersleri verilmektedir.

 
 
 
 
 
 

 

Müzik Eğitimi

Öğrencilerimizin akademik anlamda başarılı olabilmesi, sosyal anlamda gelişmesi ve özgüven sahibi olmasını isteriz. Bunun için müzik eğitimi de bizim için önemlidir. Müzik atölyemizde ilgili bölüm öğretmenleri tarafından MEB müfredatına uygun müzik derslerimiz bulunmaktadır.

 
 
 
 
 
 
 

 

Görsel Sanatlar

Amacımız her öğrenciyi sanatçı yapmak değildir elbette, ancak her öğrencinin var olan yaratıcılığını geliştirmek için eşsiz bir araç olan sanatı, görsel sanatlar derslerimiz aracılığıyla kullanmaktır. Görsel Sanatlar ve Tasarım eğitimleri, resim, heykel, seramik, baskı sanatları gibi güzel sanatların alanlarını kapsarken, aynı zamanda ürün tasarımı, mimarlık, mekan tasarımı, grafik tasarım, medya tasarımı gibi tasarım alanlarının eğitimlerini de kapsamaktadır.


 

Yoğun İngilizce Eğitimi

Native Speakers ve Türk öğretmenlerin birlikte çalıştığı okulumuzda ana sınıfından başlayarak yoğun ingilizce eğitim veriyoruz. Sosyal, kültürel ve sınıf içi etkinliklerle pekiştirerek kalıcı öğrenme sağlıyoruz. Öğrencilerde, dinleme anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılmasını ve geliştirilmesini hedefler. Bunu görsel yöntemler, gösteri, drama ve rol yapma, dilsel yöntemler, grup çalışmaları, pandomim gibi çalışmalarla destekler.


 

2. Yabancı Dil

Özel Çankaya Koleji, modern eğitim kapsamında yabancı dili kültürler arası etkileşimin önemli ve vazgeçilmez parçası olarak görmektedir. Bu görüşü öğrencilerine İngilizcenin yanında 2. yabancı dil eğitimi vererek uygulamaktadır.


 

Beden eğitimi

Beden eğitimi ve spor insanların fiziksel, mental, ruhsal ve sosyal gelisimlerine katkıları bulunmaktadır. Bu nedenle kurumumuzdq anaokulu çağlarından başlamak üzere beden eğitimi derslerine önem verilmektedir.


 

Dans Dersleri

Dans, sanatsal ve kültürel bir etkinlik olmasının yanında, kişiyi ruhsal ve zihinsel olarak da olumlu yönde etkilemektedir. Dans eğitimi alan öğrencinin bedeni daha esnek, daha güçlü, daha zariftir. Dans eğitimi alan öğrenciler çevrelerini ve dünyayı yorumlamayı, soeu sormayı, muhakeme kurmayı öğrenirler. Bu nedenle kurumumuzda dans derslerine önem verilmektedir

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için
KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.