Tecrübelerimiz ve daha önceki yıllarda yaptığımız çalışmalar; öğrencilerimizin dil gelişimlerinin, yetiştikleri sosyo-kültürel ortamın avantajı ile üst seviyede olduğunu göstermektedir. Bu bulgudan hareketle öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda okulumuza özgü ‘’Dil Atölyesi Gelişim Programı’’ uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin, “Eş anlamlı sözcükler”, “Karşıt anlamlı sözcükler”, “Cümlenin öğeleri”, “ler” ve “lar” ekleri vb... gibi ilkokul programında karşılaşacakları konuları, bu yaş düzeyinde sezdirmek amacı ile çalışmalar yürütmekteyiz.

Bale okul öncesi dönemde başlaması gereken bir eğitimdir. Bu etkinlikte hedefimiz; çocuklara ritim duygusunu kazandırmak, küçük ve büyük kas gelişimlerini desteklemek, vücut koordinasyonunu geliştirmek, eğer varsa çocuktaki durma ve basma bozukluklarını düzeltmede yardımcı olmaktır. Ayrıca temel amaçlarımızdan biri de çocukları küçük yaşta baleyle tanıştırıp, bu sanatı sevdirmeye çalışmaktır. Bu derslerimiz eğitim- öğretim yılı başladıktan sonra öğrenci ve veli talepleri doğrultusunda uygulamaya geçirilecektir.

Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar. Sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır. Okulumuzda beden eğitimi, temel motor gelişimi ve sosyal gelişimi güçlendirilmiş bireyler yaratma esasına dayanır.

Çocuğun temel işi oyundur. Drama ise, oyunun gücünü eğitimde kullanan bir alandır. Çocuğun dramada oyunla öğrendiklerini yaşamında bilgiye dönüştürmesi esastır. Drama çalışmalarında amacımız; programımıza yönelik eğitim ortamları oluşturmaktır.

Satranç bir mücadele yönetimidir. Yönetim becerisidir. Yönetim sanatıdır. Hatta bazen kriz yönetimidir. Çocukların zihinsel gelişimi düşünüldüğünde, satranca erken yaşta başlamanın önemi açıktır. Bu nedenle anasınıflarımızda başlayan satranç eğitimindeki amacımız; satranç figürlerinin ve satranç temasının çocuk gözündeki cazibesinden de yararlanarak, öğrencimizi satranç ile tanıştırmaktır. Satrancı bir araç olarak kullanıp, hayata yönelik mesajlarımızı satranç modeli üzerinden verebilmektir. Oyun anlayışı içinde başlayan eğitim, verilenler alındıkça, yenilerinin verilmesiyle devam eder.

Amacımız, çocukta müzik sevgisini uyandırmaktır, çünkü müziği seven insanı sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Müzik eğitiminin basamakları; dinleme, söyleme, çalma ve yaratmadır. Çocukların sesi, kulağı ve zevki eğitilirken; motor becerileri, bilişsel ve duyuşsal becerileri de gelişmektedir. Aynı zamanda çocukların sosyal becerileri ve kendilerine duydukları güven de olumlu olarak değişir. Okulumuzda anasınıfından başlayarak çocuklarımıza tüm bu beceriler şarkılı oyunlar ile kazandırılmaya çalışılırken müzik eğitimine de temel bir başlangıç yapılmaktadır.

Okulumuzda beyin-el-göz koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olabilmek adına çocuklarımıza bol malzeme verip kendilerini özgürce ifade edebilmeleri sanat ile sağlanır. Pastel boya, kuru kalem, guaj boya, suluboya teknikleri ile hayal dünyalarını sınırsızca kullanacakları ortamı sağlayarak, gelişim süreçlerine destek olunur. Seramik çalışmalarında öğrenciler keşfederek hayal güçlerini kullanarak özgün ürünler oluştururlar.

Hayatın her anında bizimle beraber olan bilimi, oyun, etkinlik, deney gibi eğlenceli yollarla çocuklarımızla keşfetmek Bilim Mutfağı dersinin amaçlarındandır. Bu sayede çocuklarımızın başta kendilerine, sonra da çevrelerine farklı bir gözle bakabilmeleri, merak ederek sorular sorabilmeleri amaçlanmaktadır.

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için
KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.