1-31 Ekim Değerler Eğitim SAYGI

1-31 Ekim Değerler Eğitim SAYGI

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için
KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.